Ons koor

La Muse s’Amuse is een gezellig en ambitieus vrouwenkoor met bijna dertig leden. Plezier in zingen staat voorop. Ons repertoire is zeer gevarieerd en bestaat uit meerstemmige muziek, zoals volksmuziek uit diverse landen, bekende musicalsongs, klassieke liederen, canons en Nederlandse meezinghits.

Zingen met plezier, daar gaat het om. Daarnaast hebben we aandacht voor stemvorming, ademhaling, luisteren naar elkaar en werken aan de koorklank. Zo halen we het beste uit onszelf en uit elkaar.

De muzikale leiding is in handen van dirigente Gro Rapstad. Annet Kloppert begeleidt ons op de piano bij optredens en bij een aantal repetities.

La Muse s'Amuse is een hecht koor. Zes van de vrouwen van het eerste uur zingen er nu nog steeds.

Hoe het begon
Op 16 september 1996 startte door docente en dirigente Jenny Brook het koor La Muse s'Amuse. In het seizoen 1995-1996 verzorgde zij een cursus koorzingen aan de toenmalige muziekschool aan de Noorderweg in Hilversum. Als vervolg op deze cursus formeerde zij een vrouwenkoor met een groot deel van haar vrouwelijke cursisten en een aantal nieuwe leden. Ze gaf het de naam La Muse s‘Amuse (de muze amuseert zich). Het koor viel onder de paraplu van Huismuziek 't Gooi, een vereniging van en voor amateurmusici. Jenny Brook was in die tijd een van de drijvende krachten van Huismuziek. In 2004 nam Jenny Brook afscheid. Na enkele dirigentwisselingen kwamen wij via Huismuziek in contact met Gro Rapstad, die het koor sinds september 2008 naar volle tevredenheid dirigeert.Het jaar 2009 was een mijlpaal in onze geschiedenis: na dertien jaar onderdeel te zijn geweest van Huismuziek, zijn wij nu een zelfstandige vereniging met een eigen bestuur.

Bestuursleden
Voorzitter: Trees Meijssen 035 - 6230984
Secretaris: Nicky van Oudenhoven 035 - 6231597
Penningmeester: Jetty Menkveld 035 - 6245056
Algemeen lid: Madeleen de la Parra 035 - 6232469